Tag: AMENDMENT BILL 2021

RAJYA SABHA PASSED INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) BILL, 2021

Rajya Sabha has passed the bill on Insolvency and Bankruptcy amendment, on

Insha Fatima Insha Fatima