Tag: Entertainment Platform TikTok

TikTok CEO Admits He Doesn’t Let His Own Kids Use The App

Shou Zi Chew, TikTok's CEO, and a Singaporean entrepreneur told reporters that

Seema Rai Seema Rai